ÄREVARVET I NAGU/KUNNIAKIERROS 2018

Ärevarvet löps i Nagu tisdagen den 28.8.2018 kl.18.00-19.00 på sportplanen.

Som deltagare/löpare är det önskvärt att du är på plats i god tid, gärna redan kl. 17.30. Ärevarvet är ett motionsevenemang där Nagu Idrottsförening r.f. samlar medel för att bland annat kunna förverkliga projektet med en ny sportstuga samt för att upprätthålla en aktiv verksamhet för både barn, ungdomar och vuxna. Ärevarvet är ett landsomfattande evenemang som leds av SUL (Suomen Urheiluliitto ry) och medlen fördelas mellan Nagu IF, NÅID och SUL.

ALLA kan delta i Ärevarvet endera som löpare och/eller som sponsor. Med gemensamma krafter blir Ärevarvet ett motionsevenemang där unga löpare möter mera erfarna motionärer. Ifall du vill delta som löpare får du en insamlingslista* där du antecknar dina egna sponsorer. De kan vara släktingar, vänner, föreningar eller företag. På insamlingslistan ska det finnas sponsorernas namn, kontaktuppgifter samt sponsorsumman.

Efter Ärevarvet får sponsorerna en faktura per e-post. Du behöver således inte själv samla in sponsorbidraget. *Insamlingslistor får du via din egen idrottsgrupp (t.ex. fotboll, orientering, friidrott, volleyboll, innebandy och gymnastik) eller via skolan. Är du inte skolelev eller aktiv i någon grupp, men ändå vill delta, så kan du höra av dig till Ärevarvets kontaktpersoner (se nedan).

En grupp ivriga Nagumotionärer kommer att utses till ”Ärevarvets storfräsare”. Hur många varv kommer dessa storfräsare och alla andra att löpa sammanlagt efter det att startskottet gått klockan 18.00 och en timme framåt?

I väntan på startskottet!

Ärevarvets kontaktpersoner:
Sanna Nymalm tel. 0400 743 642
Jessica Troberg tel. 040 5840 381