Löparskola och tisdagslunken

2018-2019
Tisdagar, samling vid bollhallen

Kl. 18-19 Tisdagslunken
* för nyborjare

Kl. 19-20 Löparskola
* för längre hunna