Verksamhetsplan

VERKSAMHETSPLAN FÖR NAGU IDROTTSFÖRENING r.f. 2013

1. INLEDNING

Inkommande år är Nagu Idrottsförenings 112 verksamhetsår. Föreningens målsättning är att fortsättningsvis försöka aktivera kommundelens invånare till idrottsverksamhet både på motions- och tävlingsnivå. Föreningens verksamhet förverkligas i följande sektioner:

 • Fotbollssektionen
 • Orienteringssektionen
 • Friidrottssektionen
 • Gymnastik- och motionssektionen

2. TÄVLINGSVERKSAMHET

Nagu IF kommer att delta i tävlingar som arrangeras på klubb- och distriktsnivå i olika åldersklasser. Föreningens fotbollslag (herrarna) kommer inkommande säsong att spela i division V. Föreningens övriga fotbollslag deltar i Pargas knatteliga, ÅU-cupen, Divari-serien eller spelar på motionsnivå och arrangerar vid behov egna turneringar. Föreningen stöder idrottarna med tillgängliga resurser. Tävlingar som kommer att anordnas i Nagu:
XL Möviken Runt 6.7

3. TRÄNINGSVERKSAMHET

Under vinterhalvåret tränar knattar, juniorer och seniorer i Bollhallen och på konstgräsplanen i Pargas. Sommartid sker träningen främst på sportplanen och gräsplanen. Föreningens idrottare kan delta i lägerverksamhet som arrangeras av distriktet (NÅID). Orienteringen fortsätter med sina träningar under sommarhalvåret och samarbetet med Pargas IF:s fortsätter (“Skärgårdsskärmarna”). Angående gymnastik- och motionssektionen kan konstateras att följande idrottsformer finns med på programmet: innebandy, volleyboll, badminton, barn-, dam- och gubbgymnastik. Det finns också rum för annan form av verksamhet inom sektionen. Nagu IF strävar givetvis till att kontinuerligt försöka utbilda tränare.

4. SPECIALEVENEMANG OCH MEDELANSKAFFNING

TalkoverksamheI mån av möjlighet kan föreningen genom talkoarbete samla ihop medel för verksamheten.

 • Bufféförsäljning: Bufféer arrangeras i samband med tävlingar och andra evenemang.
 • Understöd: Understöd söks från Pargas stad.
 • Andra möjligheter att ansöka om understöd utnyttjas givetvis.

Föreningen kan delta som arrangör eller medlemmarna som funktionärer i andra evenemang som aktualiseras under verksamhetsåret. Föräldrarnas insats i verksamheten är ytterst viktig. Transporter till tävlingar görs i stor utsträckning med personbilar, dessutom är behovet av funktionärer fortsättningsvis stort då föreningen står värd för tävlingar.

Föreningen är öppen för initiativ som stöder Nagubornas vilja och möjlighet att motionera och deltar följaktligen i olika projekt som stöder detta.

5. PR- OCH INFORMATIONSVERKSAMHET

Nagu Idrottsförening sprider information genom:

 • Nagu IF:s hemsida (www.naguif.net)
 • Facebook
 • Nya Nagu- och Korpobladet
 • Stadens infoblad: Nytt
 • Allmänna anslagstavlor
 • Informationsblad som delas ut i dagis och i skolorna